Contact / Vrienden

E-mail adres: qaqs@hetnet.nl

Leden en belangstellenden van

Qua Art – Qua Science,

De Stichting Qua Art- Qua Science heeft sinds de oprichting in 2005 geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld lid/donateur te worden van de Stichting. Leden kregen de boekjes die werden uitgegeven bij de lezingen en exposities, gadgets bij de projecten en uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten.

Vanaf 2020 wil de Stichting de structuur enigszins veranderen en niet meer spreken van leden/donateurs maar van ‘vrienden van Qua Art – Qua Science’. Om meer mensen de gelegenheid te geven zich te binden aan QAQS zal de bijdrage die gevraagd wordt lager zijn dan het lidmaatschap tot nu toe.

QAQS vraagt aan de vrienden een bijdrage van € 25,–  (voor studenten € 10,–) per jaar. Hiervoor krijgen vrienden de eventueel uit te geven boekjes, gadgets en speciale uitnodigingen. Natuurlijk blijven de bijeenkomsten/lezingen toegankelijk voor iedere belangstellende.

U ontvangt dan van ons een rekening voor de vriendenbijdrage.

Met uw steun kunnen wij doorgaan met het organiseren van lezingen en evenementen.