Over Qua Art – Qua Science

23 Maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen het Coronavirus. Dat betekent dat de lezingen van Qua Art -Qua Science tot 1 juni vervallen.

De Stichting Qua Art – Qua Science is actief op het boeiende raakvlak van kunst en wetenschap. Door lezingen rond een verbindend thema wordt duidelijk dat de kunstenaar en de wetenschapper veel gemeen hebben. Beiden zijn bezig met het verkennen van grenzen of verdiepen zich in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de materie.
Twee ogenschijnlijk totaal verschillende disciplines, van de kunst en de wetenschap. Afzonderlijk voortdurend bezig om werkelijkheden te creëren en te visualiseren, abstracties inzichtelijk, toegankelijk en smaakbaar te maken.
In dat opzicht zijn er veel overeenkomsten, alleen al omdat beide disciplines vaak de vraag, ‘wat heb je eraan?’ van ‘wat kun je ermee?’ voorgeschoteld krijgen. Als je tot de constatering komt dat er inderdaad veel overeenkomsten zijn, dan rijst de vraag op welke manier deze twee disciplines onderling informatie en ideeën kunnen kunnen uitwisselen.
Ongetwijfeld is er sprake van een wederzijdse intellectuele belangstelling en wordt er gebruik gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden, maar gebeurt dat wel vaak en effectief genoeg? Hierop probeert de werkgroep Qua Art – Qua Science een antwoord te formuleren en dat zichtbaar te maken via lezingen.
Voor dit doel zoekt de werkgroep kunstenaars die hun eigen blik op de wereld tonen en bereid zijn die te bevestigen aan een wetenschapper. Een wetenschapper die op zijn wijze ons wil informeren over zijn zoektocht in het domein der wetenschap binnen een gesteld thema. Bij deze ontmoetingen wordt het publiek nadrukkelijk uitgenodigd om met kunstenaar en wetenschapper in dialoog te gaan. Daarbij ontstaan ​​verrassende doorkijkjes op normaal onbekend terrein.
Qua Art – Qua Science daagt u uit om getuige te zijn van de avonturen op dit boeiende terrein. Dat kan door onze lezingen te bezoeken die meestal voorkomen in de Facultaire Club van de Universiteit Twente.
De werkzaamheden van de stichting worden mogelijk gemaakt door sponsors en leden.

Maak kennis met de leden van werkgroep en bestuur op de pagina Contact .

Lid worden? Klik op de pagina Conctact / Lid worden .

Met dank aan:
Galerie Beeld & Aambeeld
Saxion
Universiteit Twente
MESA +
Faculty Club